УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

"Missbony Creations” не носи никаква отговорност за никакви преки или косвени загуби, възникнали, поради влизането Ви в този интернет сайт или използването на каквато и да е информация от този сайт.
"Missbony Creations” си запазва правото без предизвестие да прави промени в този сайт и неговите подсайтове като услуги, продукти, условията за ползване на сайта и информацията в сайта; да реорганизира сайта, да спира излъчването. Промените влизат в сила в момента на излъчването. Тези условия са валидни и за сайтовете, за които е предоставен линк.
Този интернет сайт може да съдържа препратки и референции към други интернет сайтове, които не са под контрола на "Missbony Creations”. „Missbony Creations” не носи отговорност за съдържанието или другите връзки в тези сайтове.
"Missbony Creations” е собственик на общия изглед и дизайн на този интернет сайт, на цялата информация снимките, марката "missbony.com” и другите марки, на  наименованието на домейна www.missbony.com, логото, иконата, демонстрациите,  описаните, електронно или графично представените технически данни и тези, които се четат  с четец,  компютърни програми, приложената система за продажби, работният метод, работният модел и всички материали ("Материали”), както и на свързаните с тях права на интелектуална и индустриална собственост или собственост на лицензи и са под законна защита. Нито един Материал, който се намира на този интернет сайт включително кодове и софтуер не може да се променя, копира, размножава, да се превежда на друг език, да се излъчва отново, да се инсталира на друг компютър, да се препраща, изпраща, да се предоставя и разпространява без предварително разрешение и без да се посочва източника. Целият интернет сайт или части от този сайт не могат да се използват без разрешение в друг интернет сайт. За нарушенията се носи гражданска и наказателна отговорност. "Missbony Creations” си запазва всички други права, които не са посочени тук.

 Не се колебайте да ни потърсите по който и да е въпрос.